Daftar Mediator

NO. MEDIATOR PENDIDIKAN PANGKAT JABATAN SERTIFIKAT MEDIATOR
1. Hj. MURSIDAH S.Ag

Hj. MURSIDAH, S.Ag

NIP.197307271999032001

S1 Pembina Tingkat I (IV/b) Ketua -
2. AHMAD FAHLEVI S.H.I

AHMAD FAHLEVI, S.H.I.

NIP.198109132007041001

S1 Pembina (IV/a) Wakil Ketua -
3. Ade Fauzi Lc. MA. Ek

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek

NIP.198707102017121002

S1 Penata Muda Tingkat 1 (III/b) Hakim No.1434/Bid/MA-RI/Mediator/2019
4. ISHLAH FARID S.H

Ishlah Farid, S.H.I.

NIP.198803102017121003

S1 Penata Muda Tingkat 1 (III/b) Hakim No.1389/Bid/MA-RI/Mediator/2019
5. A. SYAFIULANAM Lc

A. Syafiul Anam, Lc

NIP.

S1 Penata Muda Tingkat 1 (III/b) Hakim No.1455/Bid/MA-RI/Mediator/2019
6. Asep Ginanjar Maulana Fadilah S.Sy M.H

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

NIP.199206102017121003

S2 Penata Muda Tingkat 1 (III/b) Hakim No.970/Bid/MA-RI/Mediator/2019