Statistik Kepegawaian

Tahun 2017

 

No.

Jabatan

Jenis Kelamin

Pendidikan

Ket.

L

P

S3

S2

S1

D3

SLTA

SLTP

SD

1 Ketua  1 0 0  0 1 0 0 0 0
2 Wakil Ketua  0

1

0

1

0

0

0

0

0

3 Hakim

3

3

0

3

3

0

0

0

0

4 Panitera

1

0

0

0

1

0

0

0

0

5 Sekretaris

1

0

0

0

1

0

0

0

0

6 Wakil Panitera

1

0

0

0

1

0

0

0

0

7 Panitera Muda Gugatan

1

0

0

1

0

0

0

0

0

8 Panitera Muda Hukum

1

0

0

0

1

0

0

0

0

9 Panitera Muda Permohonan

0

1

0

0

1

0

0

0

0

10 Panitera Pengganti

1

1

0

0

2

0

0

0

0

11 Jurusita

2

0

0

0

1

0

1

0

0

12 Jurusita Pengganti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

1

0

0

0

1

0

0

0

0

14 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala

1

0

0

0

1

0

0

0

0

15 Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan

1

0

0

0

1

0

0

0

0

16 CPNS (Cakim)  1

0

0

1

0

0

0

0

0

17 Tenaga Kontrak 3 5 0 0 4 1 3 0 0
JUMLAH

19

11

0

6

18

1

4

0 0

update Juni 2018