Profil Hakim dan Pegawai

1. KETUA dan WAKIL

2. HAKIM

3. PANITERA

4. SEKRETARIS

5. PEJABAT FUNGSIONAL

6. PEJABAT STRUKTURAL

7. PANITERA PENGGANTI

8. JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

9. PENGADMINISTRASI / STAF

10. TENAGA KONTRAK